polski   English  
 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

polski   English  

Informacje

Biblioteka

O projekcie CYBRA

CYBRA to inaczej Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa, uruchomiona 2.02.2012 r. Można w niej znaleźć zeskanowane lub typu "digital born" materiały dydaktyczne i naukowe. Te cyfrowe zasoby pochodzą z bibliotek z regionu łódzkiego - głównie uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB). 

Projekt CYBRA jest realizowany dzięki współfinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Jednocześnie uczestnictwo w projekcie CYBRA jest otwarte dla innych zainteresowanych instytucji z regionu łódzkiego.


W kolekcji "Politechnika Łódzka" znajdują się obiekty cyfrowe, tworzące od roku 2005 do momentu uruchomienia wspólnego projektu CYBRA, pierwszą bibliotekę cyfrową w regionie łódzkim - Bibliotekę Cyfrową Politechniki Łódzkiej eBiPoL. Zasób ten, w ramach projektu CYBRA jest stopniowo powiększany.


Obiekty cyfrowe udostępniane w CYBRZE są w większości przeszukiwalne pełnotekstowo oraz posiadają wewnętrzną linkowaną strukturę spisów treści umożliwiającą szybką nawigację w dokumentach.


Dostęp do zbiorów jest bezpłatny. Każdy obiekt cyfrowy można przeglądać w pełnym tekście oraz dokonywać download'u - w zakresie, na jaki pozwala licencja udzielona przez autora, np. odpowiednia licencja Creative Commons, czy licencja uczelniana-instytucjonalna. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy, chyba że w opisie danego obiektu cyfrowego (pole/atrybut Prawa dostępu) znajduje się informacja, że dokument jest dostępny tylko wewnątrz sieci uczelnianej w zakresie dozwolonego użytku lub tylko na terenie właściwych bibliotek i ich filii.


Zobacz również: